Spelregels

 • Iedereen is welkom om deel te nemen: Jong, oud, ervaren en onervaren.
 • Er zijn 4 groepen bij het leliekeuren:
  • Junioren tot en met 16 iaar
  • Dames 17 jaar en ouder
  • Heren 17 jaar en ouder
  • Topsegment (hoogste eindscores voorgaand jaar)
 • Elke week wordt de hoogste en de laagste score over ALLE ingezonden lelies bekend gemaakt.
 • Indien u besluit om buiten de aangegeven tijden te keuren, dan is dit op eigen risico.
 • U dient altijd een cijfer in te vullen, bij GEEN beoordeling van de jury zal deze dan ook niet fout worden gerekend.
 • Vergeet niet om alle 5 kolommen in te vullen!
 • Onjuistheden op het keuringsrapport dienen BINNEN een week te worden vermeld bij een van de bestuursleden.
 • Verboden te overleggen
 • Overige aandachtspunten staan op het keuringsformulier
 • Soortenkennis is een extra onderdeel, u vindt dit op hetzelfde blad (nummers 16 t/m 20).
 • Soortenkennis mag de jeugd op weg geholpen worden, gelieve NIET voorzeggen